Catania

Rubava cavi di rame: 35enne in manette (FOTO)